Stichting Capital Amsterdam

Welkom bij Stichting Capital Amsterdam. Uitdragen van het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland nu, in het verleden en in de toekomst, dat is kort gezegd waar wij als Stichting voor staan. Dat doen we op verschillende manieren. We houden ons bezig met promotie, publiciteit, educatie, het verlenen van financiële steun en het beheren en ‘levend houden’ van het rijke beurserfgoed van ons land.

Stichting Capital Amsterdam is in 2013 ontstaan uit een fusie. Op deze site kunt nader kennismaken met de nieuwe Stichting en haar activiteiten. Ook treft u informatie aan over het financieel-historische Platform Capital Amsterdam ‘Past and Present’, zoals dat vanuit de Stichting wordt gecoördineerd.

Actueel

KPMG heeft recent in opdracht van Stichting Capital Amsterdam het belang van de Amsterdamse beurs voor de Nederlandse economie geanalyseerd. Download hier het onderzoeksrapport

Voor nadere informatie:

Stichting Capital Amsterdam Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
Bezoekadres:
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

info@capitalamsterdam.com
Telefoon 020 721 4314